Τελικό Συνέδριο για την Απασχολησιμότητα των Φοιτητών Εκτύπωση

final conference

Το Τελικό Συνέδριο του προγράμματος UETPNET θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο του Παλέρμο στις 21 Σεπτεμβρίου. Σε αυτό το συνέδριο, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του προγράμματος UETPNET και θα οργανωθούν συζητήσεις σχετικά με το ζήτημα της απασχολισμότητας των φοιτητών.

 Οι παρεμβάσεις των κύριων ομιλητών περιλαμβάνουν: "Οι σχέσεις μεταξύ Πανεπιστημίων και Επιχειρήσεων και ο ρόλος του ILO", "Η θετική εμπειρία του Τμήματος Μηχανικής Διαχείρισης: πώς να καθορίσετε μια καλή σύζευξη μεταξύ των αναγκών των επιχειρήσεων και των δεξιοτήτων του πανεπιστημίου", "Πώς να βελτιώσετε την απασχολισιμότητα μέσω της χρήσης καινοτόμων εργαλείων". Βρείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ