Έγκριση έργου UETPNET Εκτύπωση

 

Το Education, Audiovisual and Culture Executive Agency της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει εγκρίνει την συγχρηματοδότηση του έργου UETPNET- University Enterprise Training Partnership Networking, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων δια μέσου της χρήσης ηλεκτρονικών εργαλείων, στα πλαίσια του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (Erasmus, Cooperation between Universities and Enterprises action). Το έργο αποτελεί ένα από τα 51 έργα Erasmus τα οποία έχουν επιλεχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 10 Σεπτέμβριος 2012 14:30