Η τέταρτη συνάντηση του UETPNET Εκτύπωση

meeting

H τέταρτη διακρατική συνάντηση του προγράμματος UETPNET πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας στις 22 και 23 Μαρτίου του 2012. Το πρόγραμμα UETPNET χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος Erasmus μέσω του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Στην συνάντηση συμμετείχαν αντιπρόσωποι όλων των εταίρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Ο πρωταρχικός στόχος της συνάντησης ήταν η παρουσίαση, από τον συντονιστή του προγράμματος την Action Synergy, της πιο επικαιροποιημένης εκδοχής του Εργαλείου Σύζευξης Δεξιοτήτων και του Εργαλείου Δημοσίευσης Εκδηλώσεων καθώς και η δοκιμή των εργαλείων από τους εταίρους του προγράμματος.

Επίσης, στην συνάντηση σχεδιάστηκε η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη περίοδο.