English (United Kingdom)GreekItalianEspañol(Spanish Formal International)Română (România)

Ştiri UETP

Principalul obiectiv al proiectului este promovarea colaborării între universităţi şi întreprinderi, creşterea şanselor de angajare ale absolvenţilor de universităţi şi facilitarea procesului de recrutare din întreprinderi.

Metodologia proiectului

Proiectul are o agendă plină de sarcini, acestea fiind împărţite într-un set de pachete de lucru pentru implementare. Cele mai interesante aspecte sunt acelea că vor fi dezvoltate trei instrumente online pentru a promova colaborarea dintre universităţi şi întreprinderi. Aceste instrumente vor fi dezvoltate pe baza nevoilor identificate în PL2 şi dezvoltate pe parcursul PL4.

1 PL1: Managementul şi coordonarea proiectului
2 PL2: Studiu iniţial
3 PL3: Adaptarea şi dezvoltarea instrumentelor web
4 PL4: Testarea
5 PL5: Asigurarea calităţii - Evaluare
6 PL6: Diseminare
7 PL7: Exploatarea rezultatelor