English (United Kingdom)GreekItalianEspañol(Spanish Formal International)Română (România)

Ştiri UETP

Principalul rezultat al proiectului va fi instrumentul pentru compatibilizarea abilităţilor, care va fi folosit de către universităţi şi întreprinderi pentru a realiza o potrivire a abilităţilor oferite de universităţi cu cele cerute de către întreprinderi.

Metodologia proiectului

Proiectul are o agendă plină de sarcini, acestea fiind împărţite într-un set de pachete de lucru pentru implementare. Cele mai interesante aspecte sunt acelea că vor fi dezvoltate trei instrumente online pentru a promova colaborarea dintre universităţi şi întreprinderi. Aceste instrumente vor fi dezvoltate pe baza nevoilor identificate în PL2 şi dezvoltate pe parcursul PL4.

1 PL1: Managementul şi coordonarea proiectului
2 PL2: Studiu iniţial
3 PL3: Adaptarea şi dezvoltarea instrumentelor web
4 PL4: Testarea
5 PL5: Asigurarea calităţii - Evaluare
6 PL6: Diseminare
7 PL7: Exploatarea rezultatelor