English (United Kingdom)GreekItalianEspañol(Spanish Formal International)Română (România)

Ştiri UETP

Prima întâlnire transnaţională a proiectului UETPNET - Training bazat pe reţele de parteneriate universităţi-întreprinderi pentru perfecţionarea abilităţilor necesare pe piaţa muncii, utilizând instrumente online va avea loc la Atena, în perioada 13-14 ianuarie 2011.

National Bodies PDF Imprimare Email

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT)

  • organ de specialitate în subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - obiectivul său este acela de îmbunătățire continuă a învățământului profesional și ethnic

 

Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor (CNFPA)

  • autoritate naţională pentru calificări

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM)

  • Serviciile sale se adresează şomerilor şi agenţilor economici. Principalul său obiectiv este creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi implicit scăderea ratei şomajului.

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  • se pot regăsi informaţii pentru studenţi, profesori şi alte persoane interesate, despre examene, recunoaştere, echivalare diplome etc.

 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S.)

  • Misiunea ARACIS este de a efectua evaluarea externă a calității educației oferite de instituțiile de învățământ superior și de alte organizații furnizoare de programe de studii specifice învățământului superior, care operează în România

 

Asociaţia Serviciul APEL

  • Centru de Resurse pentru Dezvoltarea Economiei Sociale
  • servicii de consiliere şi informare în domeniile ce ţin de buna funcţionare a societăţii (accesul pe piaţa muncii, accesul la servicii medicale, accesul la educaţie)

 

Institutul European din România

  • Institutul European din România (IER) este o instituţie publică a cărei misiune este aceea de a furniza expertiză în domeniul afacerilor europene administraţiei publice, mediului de afaceri, partenerilor sociali şi societăţii civile.

 

Asociaţia OBSERVATOR pentru Dezvoltarea Învăţării Permanente

  • desfăşoară activităţi de cercetare, evaluare, formare, consultanţă şi expertiză în domeniul politicilor de promovare şi dezvoltare a învăţării permanente, la nivel naţional şi internaţional.