English (United Kingdom)GreekItalianEspañol(Spanish Formal International)Română (România)

Ştiri UETP

Principalul obiectiv al proiectului este promovarea colaborării între universităţi şi întreprinderi, creşterea şanselor de angajare ale absolvenţilor de universităţi şi facilitarea procesului de recrutare din întreprinderi.

National Bodies PDF Imprimare Email

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT)

  • organ de specialitate în subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - obiectivul său este acela de îmbunătățire continuă a învățământului profesional și ethnic

 

Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor (CNFPA)

  • autoritate naţională pentru calificări

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM)

  • Serviciile sale se adresează şomerilor şi agenţilor economici. Principalul său obiectiv este creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi implicit scăderea ratei şomajului.

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  • se pot regăsi informaţii pentru studenţi, profesori şi alte persoane interesate, despre examene, recunoaştere, echivalare diplome etc.

 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S.)

  • Misiunea ARACIS este de a efectua evaluarea externă a calității educației oferite de instituțiile de învățământ superior și de alte organizații furnizoare de programe de studii specifice învățământului superior, care operează în România

 

Asociaţia Serviciul APEL

  • Centru de Resurse pentru Dezvoltarea Economiei Sociale
  • servicii de consiliere şi informare în domeniile ce ţin de buna funcţionare a societăţii (accesul pe piaţa muncii, accesul la servicii medicale, accesul la educaţie)

 

Institutul European din România

  • Institutul European din România (IER) este o instituţie publică a cărei misiune este aceea de a furniza expertiză în domeniul afacerilor europene administraţiei publice, mediului de afaceri, partenerilor sociali şi societăţii civile.

 

Asociaţia OBSERVATOR pentru Dezvoltarea Învăţării Permanente

  • desfăşoară activităţi de cercetare, evaluare, formare, consultanţă şi expertiză în domeniul politicilor de promovare şi dezvoltare a învăţării permanente, la nivel naţional şi internaţional.