English (United Kingdom)GreekItalianEspañol(Spanish Formal International)Română (România)

Ştiri UETP

Principalul rezultat al proiectului va fi instrumentul pentru compatibilizarea abilităţilor, care va fi folosit de către universităţi şi întreprinderi pentru a realiza o potrivire a abilităţilor oferite de universităţi cu cele cerute de către întreprinderi.

European Projects PDF Imprimare Email

ANTREMAN

  • Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
  • Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă persoanele care doresc sa demareze o activitate independentă
  • proiectul îşi propune promovarea culturii antreprenoriale şi dezvoltarea capacităţii persoanelor de a iniţia şi conduce afaceri de succes prin crearea şcolii de Studii Antreprenoriale şi Manageriale

 

Simulated entreprise – a way to acquire practical experience

Site-ul prezintă proiectul “Întreprindere simulată pentru studenţi”, din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul îşi propune să sporească experienţa practică a studenţilor prin activitatea lor în întreprinderi simulate.

 

Student to Business – a Microsoft project

Student to Business (S2B) este un program de conectare a comunităţii de studenţi cu clienţii şi partenerii Microsoft în scopul creşterii experienţei practice a studenţilor şi a soluţionării unora dintre problemele de resurse umane cu care se confruntă astăzi industria TIC locală.