English (United Kingdom)GreekItalianEspañol(Spanish Formal International)Română (România)

Ştiri UETP

Principalul rezultat al proiectului va fi instrumentul pentru compatibilizarea abilităţilor, care va fi folosit de către universităţi şi întreprinderi pentru a realiza o potrivire a abilităţilor oferite de universităţi cu cele cerute de către întreprinderi.

UETPNET - Promovarea colaborării între universităţi şi întreprinderi prin instrumente online

UETPNET este un proiect educaţional al Uniunii Europene, implementat prin Programul Învăţare pe tot parcursul vieţii – Erasmus (Colaborare între universităţi şi întreprinderi). Proiectul are ca temă promovarea colaborării între universităţi şi întreprinderi prin instrumente online.

Scopul proiectului este promovarea abordării bazate pe abilităţi prin utilizarea unui „instrument de compatibilizare a abilităţilor” care va fi utilizat de întreprinderi pentru a descrie posturile vacante în termeni de abilităţi şi de către universităţi pentru a descrie în termeni de abilităţi calificările furnizate. Acest fapt este completat de:

  • Adaptarea unei platforme de e-learning care ar putea fi folosită de către universităţi pentru a furniza scurte cursuri bazate pe e-learning în cazul în care descoperă o lacună între abilităţile pe care le oferă şi cele de care este nevoie în întreprinderi
  • Un instrument colaborativ pentru publicarea activităţilor comune, care va fi utilizat pentru a publica evenimente şi activităţi organizate în comun de universităţi şi întreprinderi
  • Dezvoltarea unei reţele a factorilor interesaţi, pentru a aduce împreună toate părţile implicate în proiect, pentru a le îmbunătăţi cooperarea şi a asigura sustenabilitatea rezultatelor proiectului.

Proiectul este implementat pe parcursul a 2 ani, iar partenerii implicaţi reprezintă toată gama de factori interesaţi din sectorul vizat de proiect, incluzând universităţi, întreprinderi, asociaţii ale întreprinderilor şi parteneriate universităţi-întreprinderi – UETP (organizaţii create special de către UE pentru a promova colaborarea dintre universităţi şi întreprinderi). Vezi partenerii.