English (United Kingdom)GreekItalianEspañol(Spanish Formal International)Română (România)

Ştiri UETP

Principalul rezultat al proiectului va fi instrumentul pentru compatibilizarea abilităţilor, care va fi folosit de către universităţi şi întreprinderi pentru a realiza o potrivire a abilităţilor oferite de universităţi cu cele cerute de către întreprinderi.

FOCUS GRUP PDF Imprimare Email

 

În data de 16 mai 2011, la sediul Departamentului Proiecte al CNIPMMR, a avut loc un focus grup, desfăşurat în cadrul proiectului UETPNET – University Enterprise Training Partnership Networking for upgrading skills using online tools (Training bazat pe reţele de parteneriate universităţi-întreprinderi pentru perfecţionarea abilităţilor necesare pe piaţa muncii, utilizând instrumente online), finanţat prin Erasmus, în cadrul Lifelong Learning Programme (Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii) al Comisiei Europene.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat de către Centrul de Tehnologii Avansate (CTANM) al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti (responsabil Pachet de lucru 2 al UETPNET) şi CNIPMMR şi la el au participat reprezentanţi ai profesorilor din Universitatea Politehnica din Bucureşti, ai CNIPMMR, ai mediului de afaceri, dar şi ai studenţilor.

Focus grupul s-a axat asupra prezentării obiectivelor şi rezultatelor aşteptate în cadrul proiectului UETPNET dar, mai ales, s-a dorit a fi o oportunitate pentru participanţi de a discuta pe tema colaborării universităţi-întreprinderi, pe tema problemelor asociate relaţiei dintre cele două entităţi şi a modalităţilor de ameliorare. Unul dintre principalele rezultate ale proiectului este reprezentat de Instrumentul web de potrivire a competenţelor absolvenţilor de universităţi cu necesităţile angajatorilor, iar principalele elemente necesare pentru ca acest instrument web să fie util şi funcţional au fost de asemenea dezbătute de către cei prezenţi.

Întâlnirea a reprezentat o bună ocazie pentru schimbul de idei şi informaţii, participanţii la focus grup lăudând ideea proiectului şi declarându-şi intenţia de a se implica în continuare în desfăşurarea acestuia. De asemenea, aceştia au mulţumit organizatorilor pentru ocazia de a participa la o întâlnire pe o temă de actualitate pentru evoluţia pieţei muncii şi de a contribui la îmbunătăţirea colaborării dintre universităţi şi întreprinderi, în vederea sporirii şanselor de angajare ale absolvenţilor de universităţi şi sprijinirii companiilor în găsirea de personal calificat pentru posturile lor vacante, obiective ale proiectului UETPNET.

Ultima actualizare în Vineri, 09 Martie 2012 12:52