English (United Kingdom)GreekItalianEspañol(Spanish Formal International)Română (România)

Ştiri UETP

Principalul rezultat al proiectului va fi instrumentul pentru compatibilizarea abilităţilor, care va fi folosit de către universităţi şi întreprinderi pentru a realiza o potrivire a abilităţilor oferite de universităţi cu cele cerute de către întreprinderi.

UETP PDF Imprimare Email

Nume proiectului UETPNET vine de la acronimul UETP (University Enterprise Training Partnership – Training prin parteneriat universităţi-întreprinderi). Aceste parteneriate sunt organizaţii create prin programul COMETT în 1986. Programul COMETT a fost prima iniţiativă europeană în domeniul cooperării dintre universităţi şi întreprinderi. Obiectivele programului:

  • crearea unei dimensiuni europene a cooperării între universităţi şi întreprinderi în training-ul legat de inovaţie şi dezvoltarea şi aplicarea de noi tehnologii;
  • dezvoltarea în comun de programe de training şi schimb de experienţă, şi de asemenea încurajarea utilizării optime a resurselor de training la nivel comunitar;
  • îmbunătăţirea ofertei de training la nivel local, regional şi naţional cu ajutorul autorităţilor interesate, contribuind astfel la dezvoltarea economică echilibrată a Comunităţii;
  • dezvoltarea nivelului de training ca răspuns la schimbarea tehnologică şi la schimbările sociale, identificând priorităţile rezultate din programele de training existente, care solicită acţiuni suplimentare atât în Statele Membre cât şi la nivel comunitar şi promovând oportunităţi egale pentru bărbaţi şi femei.

Astăzi, au mai rămas puţine astfel de parteneriate (inclusiv coordonatorul proiectului UETP Action Link), dar cooperarea dintre universităţi şi întreprinderi revine ca o prioritate europeană în contextul Programului Învăţare pe tot parcursul vieţii.