English (United Kingdom)GreekItalianEspañol(Spanish Formal International)Română (România)

Ştiri UETP

Prima întâlnire transnaţională a proiectului UETPNET - Training bazat pe reţele de parteneriate universităţi-întreprinderi pentru perfecţionarea abilităţilor necesare pe piaţa muncii, utilizând instrumente online va avea loc la Atena, în perioada 13-14 ianuarie 2011.

UETP PDF Imprimare Email

Nume proiectului UETPNET vine de la acronimul UETP (University Enterprise Training Partnership – Training prin parteneriat universităţi-întreprinderi). Aceste parteneriate sunt organizaţii create prin programul COMETT în 1986. Programul COMETT a fost prima iniţiativă europeană în domeniul cooperării dintre universităţi şi întreprinderi. Obiectivele programului:

  • crearea unei dimensiuni europene a cooperării între universităţi şi întreprinderi în training-ul legat de inovaţie şi dezvoltarea şi aplicarea de noi tehnologii;
  • dezvoltarea în comun de programe de training şi schimb de experienţă, şi de asemenea încurajarea utilizării optime a resurselor de training la nivel comunitar;
  • îmbunătăţirea ofertei de training la nivel local, regional şi naţional cu ajutorul autorităţilor interesate, contribuind astfel la dezvoltarea economică echilibrată a Comunităţii;
  • dezvoltarea nivelului de training ca răspuns la schimbarea tehnologică şi la schimbările sociale, identificând priorităţile rezultate din programele de training existente, care solicită acţiuni suplimentare atât în Statele Membre cât şi la nivel comunitar şi promovând oportunităţi egale pentru bărbaţi şi femei.

Astăzi, au mai rămas puţine astfel de parteneriate (inclusiv coordonatorul proiectului UETP Action Link), dar cooperarea dintre universităţi şi întreprinderi revine ca o prioritate europeană în contextul Programului Învăţare pe tot parcursul vieţii.