English (United Kingdom)GreekItalianEspañol(Spanish Formal International)Română (România)

Ştiri UETP

Principalul obiectiv al proiectului este promovarea colaborării între universităţi şi întreprinderi, creşterea şanselor de angajare ale absolvenţilor de universităţi şi facilitarea procesului de recrutare din întreprinderi.

Proiecte pentru educaţie ale Uniunii Europene PDF Imprimare Email

Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii

Noul Program de învăţare pe tot parcursul vieţii al Uniunii Europene sprijină oportunităţile de învăţare de la copilărie la vârsta înaintată în orice situaţie a vieţii. Are un buget de 7000 de milioane de euro pentru perioada 2007-2013 şi este succesorul programelor Socrates, Leonardo da Vinci şi eLearning.

Grant-urile şi subvenţiile vor fi acordate proiectelor şi activităţilor care facilitează schimburile, promovează parteneriatele bilaterale şi multilaterale, facilitează mobilitatea trans-naţională a indivizilor şi promovează calitatea în sistemele de educaţie şi training din Europa.

Programul este construit pe patru piloni, sau sub-programe:

Programul Comenius pentru elevi, profesori, şcoli şi instituţii/organizaţii legate de acestea (educaţie preşcolară şi şcolară până la finalul treptei de învăţământ secundar superior).

Programul Erasmus pentru studenţi, bursieri, profesori, universităţi şi instituţii/ organizaţii legate de acestea (învăţământ superior, inclusiv plasări trans-naţionale de studenţi în întreprinderi)

Programul Leonardo da Vinci pentru ucenici, lucrători, angajaţi şi instituţiile/ organizaţiile legate de acestea (învăţământ vocaţional şi training)

Programul Grundtvig pentru adulţi, profesori şi instituţiile/ organizaţiile legate de acestea active în domeniul educaţiei adulţilor.

Aceşti patru piloni sunt uniţi printr-un „program transversal”, care urmăreşte 4 activităţi cheie:

  • Cooperare şi inovare în domeniul politicilor (AC1)
    • Cadrul european al calificărilor (CEC)
    • Europass (Formulare de raportare)
    • Euroghidare (Formulare de raportare)
  • Limbi (AC2)
  • Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiei – TIC (AC3)
  • Diseminare şi exploatarea rezultatelor (AC4)

Mai multe informaţii se pot găsi pe site-urile Uniunii Europene aici.

O bază de date cu proiectele europene finalizate poate fi găsită aici.