English (United Kingdom)GreekItalianEspañol(Spanish Formal International)Română (România)

Ştiri UETP

Principalul obiectiv al proiectului este promovarea colaborării între universităţi şi întreprinderi, creşterea şanselor de angajare ale absolvenţilor de universităţi şi facilitarea procesului de recrutare din întreprinderi.

P1: UETP Action Link/ Action Synergy S.A. (Grecia) PDF Imprimare Email

UETP Action Link/ Action Synergy S.A.(Greece)

Coordonator al proiectului

www.action.gr

UETP Action Link/ Action Synergy S.A. este un parteneriat universităţi-întreprinderi bazat pe training, fondat în 1987 în cadrul programului COMETT, cu scopul de a promova colaborarea şi legăturile dintre universităţi şi întreprinderi. Este de asemenea o companie de cercetare-dezvoltare în domeniul TIC, training, aplicaţii bazate pe cunoaştere, implicată activ în dezvoltarea tehnologiilor educaţionale, metodologiilor de training, precum şi dezvoltarea de cursuri bazate pe e-learning. Organizaţia a participat într-un număr important de proiecte educaţionale UE, cum ar fi COMETT, PETRA, SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, ARTICLE 6, ADAPT, TEMPUS, PHARE, -Învăţământ la distanţă. Principalele arii de expertiză includ: crearea de sinergii la nivel local, naţional şi transnaţional, dezvoltarea de tehnologii educaţionale, dezvoltarea de cursuri şi module folosind metodologii inovative cum ar fi: metodologii de învăţare deschise/ flexibile, e-learning, analiza nevoilor de învăţare, dezvoltarea de profile profesionale.