English (United Kingdom)GreekItalianEspañol(Spanish Formal International)Română (România)

Ştiri UETP

Principalul rezultat al proiectului va fi instrumentul pentru compatibilizarea abilităţilor, care va fi folosit de către universităţi şi întreprinderi pentru a realiza o potrivire a abilităţilor oferite de universităţi cu cele cerute de către întreprinderi.

P1: UETP Action Link/ Action Synergy S.A. (Grecia) PDF Imprimare Email

UETP Action Link/ Action Synergy S.A.(Greece)

Coordonator al proiectului

www.action.gr

UETP Action Link/ Action Synergy S.A. este un parteneriat universităţi-întreprinderi bazat pe training, fondat în 1987 în cadrul programului COMETT, cu scopul de a promova colaborarea şi legăturile dintre universităţi şi întreprinderi. Este de asemenea o companie de cercetare-dezvoltare în domeniul TIC, training, aplicaţii bazate pe cunoaştere, implicată activ în dezvoltarea tehnologiilor educaţionale, metodologiilor de training, precum şi dezvoltarea de cursuri bazate pe e-learning. Organizaţia a participat într-un număr important de proiecte educaţionale UE, cum ar fi COMETT, PETRA, SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, ARTICLE 6, ADAPT, TEMPUS, PHARE, -Învăţământ la distanţă. Principalele arii de expertiză includ: crearea de sinergii la nivel local, naţional şi transnaţional, dezvoltarea de tehnologii educaţionale, dezvoltarea de cursuri şi module folosind metodologii inovative cum ar fi: metodologii de învăţare deschise/ flexibile, e-learning, analiza nevoilor de învăţare, dezvoltarea de profile profesionale.