English (United Kingdom)GreekItalianEspañol(Spanish Formal International)Română (România)

Ştiri UETP

Principalul rezultat al proiectului va fi instrumentul pentru compatibilizarea abilităţilor, care va fi folosit de către universităţi şi întreprinderi pentru a realiza o potrivire a abilităţilor oferite de universităţi cu cele cerute de către întreprinderi.

P2: Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti - CTANM (România) PDF Imprimare Email

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - CTANM (Romania)

www.ctanm.pub.ro

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB), fondată în 1886, este astăzi cea mai mare universitate tehnică din România, cu aproximativ 23 000 de studenţi, 3300 de persoane angajate cu normă întreagă, 1800 de persoane angajate cu jumătate de normă şi 900 de studenţi în cadrul studiilor post-universitare.

Centrul pentru Tehnologii Avansate (CTANM) este o unitate de cercetare şi training cu autonomie financiară şi funcţională în cadrul UPB, creată în 1996, ce acţionează pentru definirea şi implementarea atât a procedurilor interne existente în domeniul e-Learning cât şi a viitoarei strategii de dezvoltare a universităţii în ceea ce priveşte învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Finanţarea Centrului se realizează în principal prin contracte de cercetare şi training, cu beneficiari români şi străini, prin proiecte la nivel naţional, european sau internaţional.