English (United Kingdom)GreekItalianEspañol(Spanish Formal International)Română (România)

Ştiri UETP

Principalul obiectiv al proiectului este promovarea colaborării între universităţi şi întreprinderi, creşterea şanselor de angajare ale absolvenţilor de universităţi şi facilitarea procesului de recrutare din întreprinderi.

P5: Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - CNIPMMR (România) PDF Imprimare Email

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - CNIPMMR (România)

www.cnipmmr.ro

CNIPMMR este singura organizaţie patronală din România, reprezentativă la nivel naţional. Misiunea sa este de a promova şi proteja interesele întreprinderilor private mici şi mijlocii (economice, comerciale, financiare, juridice sau de orice altă natură). Principalele obiective ale organizaţiei:

  • Să protejeze şi să promoveze interesele IMM-urilor la nivel internaţional, naţional şi local
  • Să promoveze şi să apere interesele întreprinderilor private în relaţia cu factorii de decizie de la nivelul autorităţilor publice, precum şi cu alte organism şi organizaţii din România şi din străinătate CNIPMMR este membru în cele mai importante organizaţii internaţionale şi colaborează cu asociaţii similar de peste hotare.

CNIPMMR este membru UEAPME - European Union of Craft and Small and Medium Enterprises (Uniunea Europeană a Artizanatului şi Întreprinderilor Mici şi Mijlocii) şi WASME - World Association for Small and Medium Enterprises (Asociaţia Mondială pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii).