English (United Kingdom)GreekItalianEspañol(Spanish Formal International)Română (România)

Ştiri UETP

Principalul obiectiv al proiectului este promovarea colaborării între universităţi şi întreprinderi, creşterea şanselor de angajare ale absolvenţilor de universităţi şi facilitarea procesului de recrutare din întreprinderi.

PL1: Managementul şi coordonarea proiectului PDF Imprimare Email

Scop: Scopurile acestui pachet de lucru sunt coordonarea şi managementul dezvoltării proiectului, definirea strategiilor proiectului, monitorizarea dezvoltării şi progresului proiectului în fiecare fază şi asigurarea încadrării în graficul de timp al proiectului.

Metodologie: Primul pas care trebuie făcut în acest PL este realizarea unui document de planificare a sarcinilor, care va descrie analitic sarcinile fiecărui partener, programul de lucru, limitele de timp şi metodologia de lucru. Acest lucru se va realiza de către coordonatorul de proiect pe baza propunerii. Alte activităţi importante în acest pachet de lucru includ management-ul şi coordonarea de fiecare zi a sarcinilor, monitorizarea progresului proiectului, precum şi managementul financiar. Toate aceste activităţi vor fi realizate prin utilizarea unui instrument special de management prin Intranet. Prin acest sistem, care există deja, va fi realizată comunicarea între parteneri, monitorizarea sarcinilor şi termenele limită, monitorizarea calităţii tehnice şi ştiinţifice a muncii şi a progresului proiectului, precum şi a aspectelor administrative, legale, organizaţionale şi financiare. Un alt instrument important pentru acest pachet de lucru sunt întâlnirile transnaţionale. 4 întâlniri vor fi organizate până la finalul proiectului. Înainte de fiecare întâlnire, coordonatorul de proiect va publica şi va disemina printre parteneri agenda întâlnirii şi după întâlnire, minutele întâlnirii. Monitorizarea progresului proiectului va fi realizată şi prin realizarea a 6 rapoarte trimestriale de monitorizare, precum şi raportul interimar şi cel final al proiectului. Fiecare organizaţie parteneră va numi o persoană responsabilă pentru managementul intern al proiectului în cadrul organizaţiei.

Data de început: 1/10/2010

Data de final: 30/9/2012

Durata: 24 luni

Partenerul coordonator: P1- Action Synergy