English (United Kingdom)GreekItalianEspañol(Spanish Formal International)Română (România)

Νέα της ΣΠΕΚ(UETP)

Η πρώτη διακρατική συνάντηση του προγράμματος UETPNET- Δικτύωση Εκπαιδευτικής Συνεργασίας Πανεπιστημίων Επιχειρήσεων για την βελτίωση των δεξιοτήτων χρησιμοποιώντας διαδικτυακά εργαλεία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 13 και 14 Ιανουαρίου 2011.

ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου PDF Εκτύπωση E-mail

Στόχος: Ο στόχος του ΠΕ1 είναι ο συντονισμός και διαχείριση του έργου, ο ορισμός στρατηγικών, η επίβλεψη της προόδου του έργου σε κάθε φάση και η τήρηση των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Μεθοδολογία: Η πρώτη δραστηριότητα αυτού του Πακέτου Εργασίας είναι η σύνταξη ενός εγγράφου προγραμματισμού στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά τα καθήκοντα του κάθε εταίρου, το πρόγραμμα εργασίας, το χρονοδιάγραμμα και η μεθοδολογία της κάθε εργασίας. Αυτό θα γίνει από το συντονιστή του έργου, βάσει της πρότασης. Άλλες κύριες δραστηριότητες σε αυτό το Πακέτο Εργασίας είναι: η καθημερινή διαχείριση και ο συντονισμός του έργου, η παρακολούθηση της πορείας των εργασιών, καθώς και η οικονομική διαχείριση του έργου. Όλες οι δραστηριότητες θα καταστούν δυνατές μέσω της χρήσης ενός ειδικού Intranet Management Tool. Μέσω του συστήματος αυτού, το οποίο ήδη υπάρχει, θα γίνεται εφικτή η επικοινωνία μεταξύ των εταίρων, η παρακολούθηση των εργασιών και προθεσμιών, η παρακολούθηση της τεχνικής και επιστημονικής ποιότητας των εργασιών και η πρόοδο των εργασιών καθώς και η επίβλεψη διοικητικών, νομικών, οργανωτικών και οικονομικών πτυχών. Ένα άλλο βασικό εργαλείο για αυτό το πακέτο εργασίας είναι οι διακρατικές συναντήσεις- προβλέπονται 4 έως το τέλος του έργου. Πριν από κάθε συνεδρίαση, ο συντονιστής του έργου θα διανέμει ημερήσια διάταξη της συνέλευσης και πρακτικά της σύσκεψης. Η παρακολούθηση της πορείας των εργασιών θα γίνει επίσης με την κατάρτιση των 6 τριμηνιαίων εκθέσεων παρακολούθησης καθώς και την ενδιάμεση και την τελική έκθεση του έργου. Κάθε εταίρος θα ορίσει ένα προσώπο ως μέσο επικοινωνίας για το έργο.

Έναρξη: 1/10/2010

Λήξη: 30/9/2012

Διάρκεια: 24 μήνες

Συντονιστής ΠΕ: P1- Action Synergy