English (United Kingdom)GreekItalianEspañol(Spanish Formal International)Română (România)

Ştiri UETP

Principalul rezultat al proiectului va fi instrumentul pentru compatibilizarea abilităţilor, care va fi folosit de către universităţi şi întreprinderi pentru a realiza o potrivire a abilităţilor oferite de universităţi cu cele cerute de către întreprinderi.

PL2: Studiu iniţial PDF Imprimare Email

Scop: Scopul acestui pachet de lucru este format din două aspecte. Pe de o parte, pachetul propune identificarea nevoilor întreprinderilor şi universităţilor în relaţie cu instrumentele web propuse prin proiect şi oferirea de feedback care va fi utilizat în realizarea instrumentelor în PL3. Pe de altă parte, PL îşi propune să identifice şi să analizeze diferenţele dintre competenţele oferite de către universităţi şi cele de care este nevoie în întreprinderi în sectorul Administrării Afacerilor. Rezultatele acestei părţi a studiului vor fi utilizate în testarea instrumentului web de „compatibilizare a abilităţilor” în PL4.

Metodologia: Metodologia care va fi urmată pentru dezvoltarea acestui PL va fi următoarea: la începutul PL, coordonatorul WP va realiza un document de instrucţiuni în care va determina tehnicile şi instrumentele de colectare a datelor, precum şi instrucţiuni pentru realizarea studiului. Studiul va fi realizat prin cercetare a surselor secundare şi cercetare pe teren. În cercetarea surselor secundare, coordonatorul PL va determina posibilele surse de informaţii şi întrebările specifice. Cercetarea pe teren va fi realizată prin Focus Group-uri care vor aduce împreună întreprinderi şi universităţi şi prin interviuri cu factorii interesaţi (pe baza unui chestionar semi-structurat). Focus Group-ul va fi facilitat de către un facilitator/cercetător instruit şi de către un raportor. În cazul ţărilor reprezentate de doi parteneri în consorţiu (IT, CI, RO), munca va fi împărţită între parteneri. Un partener va fi responsabil pentru partea de cercetare ce priveşte universităţile şi celălalt pentru partea ce priveşte întreprinderile. Un raport naţional va fi realizat în fiecare ţară, ce va însuma rezultatele cercetării. Coordonatorul PL va utiliza informaţiile din rapoartele naţionale pentru a crea un raport comparativ amplu pentru toate ţările din cadrul parteneriatului.

Data de început: 15/1/2011

Data de final: 30/6/2011

Durata: 5,5 luni

Partener coordonator: P2: P2: Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti - CTANM