English (United Kingdom)GreekItalianEspañol(Spanish Formal International)Română (România)

Ştiri UETP

Principalul obiectiv al proiectului este promovarea colaborării între universităţi şi întreprinderi, creşterea şanselor de angajare ale absolvenţilor de universităţi şi facilitarea procesului de recrutare din întreprinderi.

PL3: Adaptarea şi dezvoltarea instrumentelor web PDF Imprimare Email

Scop: Scopul acestui PL este dezvoltarea unor instrumente web care vor facilita colaborarea între universităţi şi întreprinderi în variate moduri. 3 instrumente web sunt avute în vedere să fie realizate în cadrul acestui PL: 1) Un instrument pentru compatibilizarea abilităţilor oferite de către universitate cu cele cerute de către întreprinderi. Întreprinderile vor publica în cadrul instrumentului web posturile/ internship-urile disponibile cu descrierea completă a abilităţilor şi competenţelor necesare pentru aceste posturi. Universităţile vor încărca pe site lista abilităţilor şi competenţelor absolvenţilor lor. Mai mult, studenţii din universităţi şi absolvenţii vor furniza universităţii o listă cu abilităţile şi competenţele lor adiţionale, precum şi posturile pe care le-ar prefera. Universitatea va adăuga această listă în baza de date a sistemului şi va informa studenţii/ absolvenţii de fiecare dată când este o ofertă care se potriveşte cu abilităţile lor. 2) O platformă de E-Learning care va fi utilizată pentru organizarea de seminarii pentru întreprinderi, organizate de profesori universitari, dar şi sesiuni de training organizate în comun de către universităţi şi întreprinderi. Platforma există deja (proprietatea intelectuală a P1), dar va fi nevoie să fie adaptată cerinţelor sectorului. 3) un instrument web unde vor fi publicate iniţiativele comune ale universităţilor, evenimente/ activităţi organizate de întreprinderi care sunt de interes pentru universităţi şi invers.

Metodologia: Instrumentele vor fi create pe baza rezultatelor din PL2. Coordonatorul PL va face la început o propunere pentru design-ul instrumentelor. Partenerii vor face focus group-uri cu persoanele din grupul ţintă şi vor oferi sugestii. Pe baza acestor sugestii, P1 va face o propunere finală care, dacă va fi aprobată, va fi baza pentru dezvoltarea instrumentelor. P1 va crea şi va arăta partenerilor în primă fază un prototip al instrumentelor, va primi feedback şi, în funcţie de acesta, va dezvolta versiunea finală a instrumentelor web.

Data de început: 1/7/2011

Data de final: 30/3/2012

Durata: 9 luni

Partener coordonator: P1- Action Synergy