English (United Kingdom)GreekItalianEspañol(Spanish Formal International)Română (România)

Ştiri UETP

Prima întâlnire transnaţională a proiectului UETPNET - Training bazat pe reţele de parteneriate universităţi-întreprinderi pentru perfecţionarea abilităţilor necesare pe piaţa muncii, utilizând instrumente online va avea loc la Atena, în perioada 13-14 ianuarie 2011.

PL4: Testarea PDF Imprimare Email

Scop: Scopul acestui PL este acela de a testa instrumentele web dezvoltate în PL3, pentru a determina impactul pe termen scurt al fiecăruia dintre rezultatele proiectului, pe parcursul derulării acestuia, cu scopul de a lua măsurile corective necesare şi de a obţine feedback din partea grupului ţintă.

Metodologia: Metodologia PL este următoarea: la început, va fi realizat un ghid pentru testarea instrumentelor şi pentru workshop-urile de pregătire iniţiale. Înainte de testarea propriu-zisă, va fi organizat un workshop în fiecare ţară parteneră, unde toţi cei care vor participa la testare vor fi instruiţi cu privire la modul de funcţionare al instrumentelor. După aceasta, sesiunile de testare vor începe cu participanţi din ţara fiecărui partener. Întreprinderile vor fi rugate să folosească instrumentul de compatibilizare a abilităţilor pentru a publica un post/ internship şi să descrie precis abilităţile de care este nevoie pentru respectivul post/ internship. Apoi universităţile vor fi rugate să facă încarce pe site lista cu abilităţile absolvenţilor lor. Apoi, studenţii şi absolvenţii de universităţi vor furniza universităţilor o listă cu abilităţile lor adiţionale şi posturile pe care şi le-ar dori, iar universităţile vor adăuga aceste liste în baza de date a sistemului şi vor informa studenţii/ absolvenţii de fiecare dată când există o ofertă de post care se potriveşte cu abilităţile lor. Întreprinderile vor consulta şi ele lista, pentru a găsi candidaţii perfecţi. În cazul în care sunt detectate lacune în ceea ce priveşte compatibilitatea abilităţilor, vor fi organizate scurte seminarii prin intermediul platformei de e-learning. Instrumentul web pentru evenimente va fi utilizat pentru a publica evenimentele comune. După finalul perioadei de testare, participanţii vor fi rugaţi să alcătuiască o foaie de feedback, cuprinzând comentarii legate de derularea testării. Aceste comentarii, împreună cu alte date legate de testare, vor fi adunate în rapoartele naţionale din fiecare ţară. P5 va face sumarul acestor rapoarte într-un raport final. Pe baza acestui raport şi după consultarea cu partenerii şi ceilalţi factori interesaţi, P1 va lua acţiunile corective, pentru a corecta eventualele probleme detectate şi pentru a îmbunătăţi metodologia şi instrumentele.

Data de început: 1/4/2012

Data de final: 30/9/2012

Durata: 6 luni

Partener coordonator: P5 – Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - CNIPMMR