English (United Kingdom)GreekItalianEspañol(Spanish Formal International)Română (România)

Νέα της ΣΠΕΚ(UETP)

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων, η βελτίωση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων των Πανεπιστημίων και η διευκόλυνση της διαδικασίας πρόσληψης για τις επιχειρήσεις.

ΠΕ5: Quality Assurance- Evaluation PDF Εκτύπωση E-mail

Στόχος: Οι στόχοι του ΠΕ είναι: αξιολόγηση συνάφειας αποτελεσματικότητας και αντίκτυπου έργου, μέτρηση της προόδου κατά τη διάρκεια του έργου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το έργο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των βασικών ομάδων-στόχων, μέτρηση των αποτελεσμάτων του έργου μεταξύ των συμμετεχόντων. Επίσης το ΠΕ στοχεύει στην κατανόηση του αντίκτυπου του έργου στην ανάπτυξη του δικτύου ενδιαφερομένων φορέων, στην αξιολόγηση μη αναμενόμενων αποτελεσμάτων και στην παρακολούθηση διαδικασιών, για τη δημιουργία δεικτών ποιότητας ελέγχου διαδικασιών.

Μεθοδολογία: Η αξιολόγηση θα διεξαχθεί σε όλο το έργο. Αξιολόγηση και ποιοτικός έλεγχος θα πραγματοποιείται μέσω του Project Management System, το οποίο αποτελείται, ανάμεσα σε άλλα από ένα εργαλείο αξιολόγησης, (εργαλείο για τη δημιουργία και την ολοκλήρωση διαδικτυακών ερωτηματολογίων, τα οποία καλύπτουν και Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (καθορίζει βαθμούς ελέγχου, τις αρμοδιότητες και ιεραρχία ώστε να αποτρέπονται τυχόν ενέργειες που δεν είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις που προσδιορίζονται και ελέγχονται, να αποτρέπεται η παράνομη χρήση ή παράδοση, και την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων που μπορεί να απαιτούνται). Οι εταίροι θα πρέπει να απαντήσουν ερωτηματολόγια σχετικά με τις συναντήσεις του έργου, την ποιότητα της διαχείρισης του έργου και σχετικά με τα αποτελέσματα. Ερωτήσεις για την ποιότητα των αποτελεσμάτων θα πρέπει να απαντηθούν και από άλλους συμμετέχοντες στο έργο. Στην αρχή του έργου θα συνταχθεί ένα σχέδιο διασφάλισης ποιότητας (QAP), το οποίο θα περιλαμβάνει μια σειρά από μέτρα σχεδιασμένα για να μετρούν το επίπεδο της ποιότητας των εξελίξεων ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους ποιότητας. . Αυτό θα επιτρέψει στους διαχειριστές του έργου να ανταποκρίνονται κατάλληλα και να λαμβάνουν μέτρα σύμφωνα με τις συμφωνημένες αρχές του σχεδίου διασφάλισης της ποιότητας του έργου. Κατά την εκπόνηση του σχεδίου QAP όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετέχουν (εταίροι, φορείς, τελικοί χρήστες). Επίσης, θα δημιουργηθεί ένα σχέδιο αξιολόγησης, το οποίο θα περιγράφει εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης.

Έναρξη: 1/10/2010

Λήξη: 30/9/2012

Διάρκεια: 24 months

Συντονιστής ΠΕ: P3- SINTESI