English (United Kingdom)GreekItalianEspañol(Spanish Formal International)Română (România)

Ştiri UETP

Principalul rezultat al proiectului va fi instrumentul pentru compatibilizarea abilităţilor, care va fi folosit de către universităţi şi întreprinderi pentru a realiza o potrivire a abilităţilor oferite de universităţi cu cele cerute de către întreprinderi.

PL5: Asigurarea calităţii - Evaluare PDF Imprimare Email

Scop: Scopurile acestui PL sunt acelea de a evalua relevanţa proiectului, eficienţa şi impactul, să măsoare progresul proiectului, să determine dacă proiectul răspunde la nevoile principale ale grupului ţintă, să măsoare rezultatele proiectului în rândul participanţilor, să determine modul în care proiectul are impact în dezvoltarea comunităţii beneficiarilor, să evalueze rezultatele nepreconizate, să monitorizeze toate procesele, să stabilească indicatorii şi procesele de control al calităţii.

Metodologie: Evaluarea se va derula pe tot parcursul proiectului. Evaluarea şi Controlul calităţii vor fi derulate prin Sistemul de Management al Proiectului, care este reprezentat, printre altele, de un Instrument de Evaluare (un instrument pentru crearea şi completarea de chestionare on line, un set de chestionare care acoperă principalele domenii de evaluare ale proiectului, care poate fi creat doar în timp şi un sistem pentru feedback automat) şi un Sistem pentru Managementul Calităţii (defineşte gradele de control, responsabilităţile şi autoritatea care se asigură că toate serviciile care nu sunt conforme cu cerinţele sunt identificate şi controlate pentru a preveni utilizarea neconformă, inclusiv aplicarea oricăror măsuri corective de care ar putea fi nevoie). Partenerii vor completa chestionarele legate de întâlnirile de proiect, calitatea managementului proiectului şi rezultate. La întrebările pentru calitatea rezultatelor vor trebui să răspundă şi cei care fac parte din grupul ţintă. La începutul proiectului se va crea un Plan de Asigurare Calităţii (PAC), care va include o serie de măsuri create pentru a măsura oricând nivelul calităţii proiectului, în funcţie de parametrii de calitate stabiliţi. Acest lucru va permite managerilor de proiect să răspundă corespunzător şi să ia măsuri în concordanţă cu cele stabilite în planul de asigurare a calităţii proiectului. La realizarea PAC toţi participanţii vor fi implicaţi (parteneri, alţi factori interesaţi, utilizatori finali). De asemenea, se va realiza un plan de evaluare, care va descrie instrumentele şi metodele de evaluare.

Data de început: 1/10/2010

Data de final: 30/9/2012

Durata: 24 luni

Partener coordonator: P3- SINTESI