English (United Kingdom)GreekItalianEspañol(Spanish Formal International)Română (România)

Ştiri UETP

Prima întâlnire transnaţională a proiectului UETPNET - Training bazat pe reţele de parteneriate universităţi-întreprinderi pentru perfecţionarea abilităţilor necesare pe piaţa muncii, utilizând instrumente online va avea loc la Atena, în perioada 13-14 ianuarie 2011.

PL6: Diseminare PDF Imprimare Email

Scop: Scopul PL este diseminarea scopurilor, obiectivelor şi rezultatelor proiectului către grupurile ţintă, şi anume întreprinderi (inclusiv organizaţii ale întreprinderilor şi organizaţii patronale), universităţi (inclusiv asociaţii ale universităţilor şi studenţi/ absolvenţi de universităţi), precum şi organizaţii intermediare (agenţii de recrutare a forţei de muncă).

Metodologie: Diseminarea scopurilor, obiectivelor şi rezultatelor se va realiza pe tot parcursul proiectului. La începutul proiectului, partenerii vor realiza o strategie de diseminare, transpusă în scris de către coordonatorul PL. În fiecare ţară participantă la proiect se va crea o reţea a tuturor factorilor interesaţi, care va fi coordonată de către un partener în fiecare ţară şi care va include organizaţii şi indivizi interesaţi de rezultatele proiectului. Reţeaua va fi consultată de fiecare dată înainte de concretizarea fiecărui rezultat pentru a se asigura faptul că rezultatele vor fi realizate în funcţie de nevoile grupurilor ţintă. Diseminarea proiectului va fi diferenţiată în funcţie de grupurile ţintă cărora se adresează proiectul şi în funcţie de rezultatul diseminat. Pentru a disemina rezultatele către întreprinderi, se vor utiliza publicarea de pliante şi material informaţional în presa sectorială, diseminarea informaţiilor prin intermediul asociaţiilor lor, întâlniri faţă în faţă cu reprezentanţi ai întreprinderilor etc. Pentru diseminarea către universităţi, reţelele de universităţi şi întâlnirile faţă în faţă vor avea prioritate. Principala metodă de diseminare în rândul agenţiilor de recrutare a forţei de muncă vor fi newsletter-ele. Diseminarea se va realiza şi prin intermediul canalelor generale de diseminare, cum ar fi site-urile web, broşurile, workshop-urile, canalele web de diseminare, precum şi prin întâlniri faţă în faţă. Pentru a disemina rezultatele în rândul întreprinderilor inovative şi al studenţilor/ absolvenţilor, se vor utiliza instrumente web 2.0 (Facebook, Twitter). Fiecare partener va raporta în mod regulat despre activităţile sale de diseminare către coordonatorul PL, care va realiza un raport de diseminare la finalul proiectului.

Data de început: 1/10/2010

Data de final: 30/9/2012

Durata: 24 luni

Partener coordonator: P7- TALOS