English (United Kingdom)GreekItalianEspañol(Spanish Formal International)Română (România)

Νέα της ΣΠΕΚ(UETP)

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων, η βελτίωση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων των Πανεπιστημίων και η διευκόλυνση της διαδικασίας πρόσληψης για τις επιχειρήσεις.

ΠΕ6: Διάχυση/ Διάδοση PDF Εκτύπωση E-mail

Στόχος: Στόχος αυτού του Πακέτου Εργασίας είναι η διάδοση των στόχων, σκοπών και αποτελεσμάτων του έργου στις ομάδες-στόχους όπως επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων των επιχειρήσεων και των οργανώσεων των εργοδοτών), πανεπιστήμια (συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημιακών ενώσεων και των φοιτητών / αποφοίτων) καθώς και ενδιάμεσους οργανισμούς (γραφεία ευρέσεως εργασίας).

Μεθοδολογία: Διάδοση των στόχων, σκοπών και αποτελεσμάτων του έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησης. Στην αρχή του έργου, μια στρατηγική διάδοσης πρόκειται να σχεδιαστεί από όλους τους εταίρους και να συγκροτηθεί από τον συντονιστή του πακέτου εργασίας. Ένα δίκτυο ενδιαφερομένων φορέων πρόκειται να δημιουργηθεί σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, το οποίο και θα διοικείται από έναν εταίρο σε κάθε χώρα και θα περιλαμβάνει τις οργανώσεις και τα άτομα που ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα του έργου. Το δίκτυο των άμεσα ενδιαφερομένων θα προσφέρει σημαντικές γνώσεις κάθε φορά πριν από την ολοκλήρωση του κάθε αποτελέσματος, ώστε να εξασφαλίζεται η ανάπτυξη αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες των ομάδων-στόχων. Η διάδοση του έργου θα πρέπει να διαφοροποιείται ανάλογα με τις ομάδες-στόχους στις οποίες απευθύνεται το πρόγραμμα και ανάλογα με το αποτέλεσμα το οποίο διαδίδεται. Με σκοπό τη διάδοση των αποτελεσμάτων στις επιχειρήσεις, θα χρησιμοποιηθούν εκδόσεις φυλλαδίων και βασικό ενημερωτικό υλικό στον Τύπο, πληροφορίες οι οποίες θα διαδίνονται μέσω ενώσεών επιχειρήσεων, δια ζώσης συναντήσεις με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων, κλπ. Για τη διάδοση προς τα πανεπιστήμια, προτεραιότητα θα δοθεί σε πανεπιστημιακά δίκτυα και δια ζώσης συναντήσεις Στοχευόμενα ενημερωτικά δελτία θα αποτελέσουν το κύριο μέσο για διάδοση στα γραφεία ευρέσεως εργασίας. Η διάδοση θα γίνει επίσης μέσω της χρήσης των γενικών διαύλων διάδοσης, όπως ιστοσελίδες, φυλλάδια, εργαστήρια, κανάλια ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης καθώς και δια ζώσης συναντήσεων. Για την διάχυση σε καινοτόμες επιχειρήσεις και σε φοιτητές/ απόφοιτους, θα χρησιμοποιηθούν web 2.0 εργαλεία (Facebook, Twitter). Κάθε εταίρος θα υποβάλλει τακτικά εκθέσεις δραστηριοτήτων διάδοσης στον συντονιστή του πακέτου εργασίας ο οποίος στο τέλος θα εκπονήσει έκθεση διάχυσης και διάδοσης.

Έναρξη: 1/10/2010

Λήξη: 30/9/2012

Διάρκεια: 24 μήνες

Συντονιστής ΠΕ: P7- TALOS