English (United Kingdom)GreekItalianEspañol(Spanish Formal International)Română (România)

Ştiri UETP

Principalul obiectiv al proiectului este promovarea colaborării între universităţi şi întreprinderi, creşterea şanselor de angajare ale absolvenţilor de universităţi şi facilitarea procesului de recrutare din întreprinderi.

PL7: Exploatarea rezultatelor PDF Imprimare Email

Scop: Scopurile pachetului de lucru sunt acelea de a asigura sustenabilitatea proiectului şi de a asigura impactul metodelor, instrumentelor şi bunelor practici în domeniul politicilor şi practicilor. PL va începe în al doilea an de implementare a proiectului, atunci când se va fi creat principalul său rezultat (instrumentele web).

Metodologie: La începutul PL, strategia de sustenabilitate a proiectului se va crea. Toţi partenerii vor face sugestii legate de strategia de sustenabilitate, iar coordonatorul PL va colecta toate sugestiile într-un document – strategia de sustenabilitate a proiectului. Planul pentru exploatarea rezultatelor va acoperi următoarele aspecte: Identificarea informaţiilor utile care trebuie obţinute, Precauţiunile care trebuie avute în vedere pentru protejarea rezultatelor, Identificarea pieţei, Pre-acorduri care trebuie încheiate cu potenţiale afaceri, organizaţii şi clienţi sau alte contracte de cooperare, Abordări privind marketing-ul. De asemenea, strategia de sustenabilitate va include modalităţi prin care organizaţiile partenere ar putea include în activităţile lor obişnuite rezultatele proiectului. Se vor realiza contacte cu întreprinderi, asociaţii de întreprinderi, asociaţii ale angajatorilor, agenţii de recrutare a forţei de muncă, universităţi, studenţi şi absolvenţi de universităţi interesaţi să utilizeze rezultatele proiectului. Fiecare organizaţie parteneră va stabili contacte la nivel naţional (în ţara ei) şi sectorial (universităţile vor stabili contacte cu alte universităţi din alte ţări europene sau la nivel internaţional etc.). În final, un acord D.P.I. se va încheia, pentru a se clarifica aspectele legate de proprietatea intelectuală, drepturile de autor. Secţiunea de pe website rezervată reţelei entităţilor direct interesate va fi utilizată pentru a susţine relaţionarea dintre diferiţii participanţi din ţări diferite, dezvoltarea de noi idei, cooperarea dintre diferite instituţii şi utilizarea şi reutilizarea rezultatelor. Ţinta este crearea unei mase critice care va face ca rezultatele proiectului să se auto-susţină.

Data de început: 1/4/2012

Data de final: 30/9/2012

Durata: 6 luni

Partener coordonator: P4- Buckinghamshire New University