English (United Kingdom)GreekItalianEspañol(Spanish Formal International)Română (România)

Ştiri UETP

Principalul rezultat al proiectului va fi instrumentul pentru compatibilizarea abilităţilor, care va fi folosit de către universităţi şi întreprinderi pentru a realiza o potrivire a abilităţilor oferite de universităţi cu cele cerute de către întreprinderi.

Principalele rezultate PDF Imprimare Email
  • Instrument pentru compatibilizarea abilităţilor: instrument pentru „potrivirea” abilităţilor oferite de către universitate cu cele de care au nevoie întreprinderile. Întreprinderile vor publica pe pe site-ul web posturile pe care le oferă (locuri de muncă, internship-uri) împreună cu o descriere completă a abilităţilor necesare pentru aceste posturi. Universităţile vor adăuga pe instrumentul web lista abilităţilor absolvenţilor lor. Mai mult decât atât, studenţii din universităţi şi absolvenţii vor furniza universităţilor o listă cu abilităţi suplimentare, precum şi posturile pe care şi le-ar dori.
  • O platformă adaptată de E-Learning: O platformă de E-Learning care va fi utilizată pentru organizarea de seminarii pentru întreprinderi, susţinute de profesori universitari, dar şi sesiuni de training organizate în comun de universităţi şi întreprinderi. Platforma de E-Learning va fi utilizată de asemenea pentru corectarea lacunelor dintre abilităţile oferite de universităţi şi cele de care au nevoie întreprinderile. În momentul în care este descoperită o problemă, universităţile pot oferi scurte seminarii online pentru studenţi, pentru a rezolva problema şi a completa lacuna.
  • Instrumente pentru publicarea evenimentelor: Un instrument web unde vor fi publicate iniţiative comune ale universităţilor şi întreprinderilor (conferinţe, seminarii, cercetări, programe, proiecte etc.), evenimente/ activităţi organizate de către întreprinderi care sunt de interes pentru universităţi şi invers.
  • Reţea a participanţilor direct interesaţi: O bază de date ce include informaţii ale tuturor celor implicaţi în proiect. Aceasta va facilita transferul informaţiilor şi diseminarea în cadrul proiectului. Reţeaua se va extinde pe măsură ce proiectul se va dezvolta. Instrumentele pentru comunicarea în cadrul reţelei vor fi furnizate prin intermediul site-ului proiectului.