English (United Kingdom)GreekItalianEspañol(Spanish Formal International)Română (România)

Ştiri UETP

Principalul obiectiv al proiectului este promovarea colaborării între universităţi şi întreprinderi, creşterea şanselor de angajare ale absolvenţilor de universităţi şi facilitarea procesului de recrutare din întreprinderi.

Obiective generale PDF Imprimare Email
  • Creşterea şanselor la angajare a absolvenţilor din universităţi
  • Creşterea posibilităţilor întreprinderilor de a găsi muncitori calificaţi competenţi pentru posturile lor
  • Promovarea abordării bazate pe abilităţi în descrierea calificărilor universitare, precum şi a locurilor de muncă din întreprinderi
  • Îmbunătăţirea transparenţei abilităţilor absolvenţilor de universităţi
  • Sprijinirea întreprinderilor în a găsi cei mai potriviţi candidaţi pentru posturile lor
  • Permiterea universităţilor să identifice posibile lacune între abilităţile oferite şi acelea de care este nevoie pe piaţa muncii
  • Sprijinirea iniţiativei „Noi abilităţi pentru noi locuri de muncă”