English (United Kingdom)GreekItalianEspañol(Spanish Formal International)Română (România)

Ştiri UETP

Prima întâlnire transnaţională a proiectului UETPNET - Training bazat pe reţele de parteneriate universităţi-întreprinderi pentru perfecţionarea abilităţilor necesare pe piaţa muncii, utilizând instrumente online va avea loc la Atena, în perioada 13-14 ianuarie 2011.

Justificarea proiectului PDF Imprimare Email

Astăzi, piaţa muncii se îndreaptă către o abordare a angajării bazată pe abilităţi. Acest lucru se reflectă de asemenea în iniţiativa Comisiei Europene „Noi abilităţi pentru noi locuri de muncă”, care subliniază necesitatea ca abilităţile lucrătorilor să se întâlnească cu cele de care este nevoie pe piaţa muncii. Totuşi, modul în care universităţile şi întreprinderile colaborează în prezent nu ţine seama de obicei de abordarea bazată pe abilităţi şi rămâne la vechiul principiu al utilizării tuturor calificărilor, fapt ce pune o problemă pentru mulţi viitori angajatori din Europa, ce insistă asupra faptului că nu au informaţii suficiente despre ceea ce reprezintă în practică acele calificări atestate prin diploma universitară (informaţiile provin din cercetarea amplă de la nivel european derulată în cadrul proiectului TUNING 2003). Universităţile au instrumentele pentru a trece la o abordare bazată pe abilităţi şi competenţe. Instrumentele au fost stabilite prin Procesul Bologna şi înglobate în Sistemul European de Transfer şi Acumulare de Credite (ACTAS). Totuşi, în cele mai multe ţări, universităţile sunt reticente în a folosi aceste instrumente. Proiectul are ca scop furnizarea către universităţi şi întreprinderi a unui instrument web ce le va permite să implementeze o abordare bazată pe abilităţi în cooperarea dintre ele. Va oferi de asemenea universităţilor informaţii despre abilităţile de care au nevoie întreprinderile, dar nu le sunt oferite, acest fapt putând conduce la o reorganizare a curriculum-ui pentru a se potrivi mai bine cu nevoile de pe piaţa muncii. Acest lucru va creşte de asemenea şansele unui student sau absolvent să accepte o ofertă bazată pe abilităţi necesare, din partea unei întreprinderi de peste hotare (pentru întreprindere va fi mai uşor să recunoască abilităţile candidatului dacă este folosită o abordare bazată pe abilităţi decât dacă este folosită o calificare străină), crescându-se astfel volumul mobilităţii profesionale în Europa. Proiectul este în concordanţă cu o serie de politici europene, cum ar fi Procesul Bologna, Declaraţia Sorbona şi Iniţiativa „Noi abilităţi pentru noi locuri de muncă”.