English (United Kingdom)GreekItalianEspañol(Spanish Formal International)Română (România)

Ştiri UETP

Principalul obiectiv al proiectului este promovarea colaborării între universităţi şi întreprinderi, creşterea şanselor de angajare ale absolvenţilor de universităţi şi facilitarea procesului de recrutare din întreprinderi.

Prezentare UETPNET PDF Imprimare Email

Chiar dacă piaţa forţei de muncă se îndreaptă azi către o abordare a angajării bazată pe abilităţi, modalitatea obişnuită prin care universităţile şi întreprinderile colaborează este prin utilizarea calificărilor atestate prin diplome. Acest lucru poate crea probleme deoarece angajatorii nu au informaţii despre ceea ce reprezintă calificările respective. Scopul proiectului este să promoveze abordarea bazată pe abilităţi prin utilizarea unui instrument online de compatibilizare a abilităţilor, care va fi utilizat de către întreprinderi pentru a descrie posturile respective în termeni de abilităţi şi de către universităţi pentru a descrie în termeni de abilităţi calificările lor. Împreună cu acest instrument (principalul rezultat al proiectului), alte două instrumente online (o platformă de e-learning şi un instrument colaborativ pentru publicarea iniţiativelor comune) vor fi create ca instrumente suport pentru acest proces. De asemenea, o reţea a factorilor interesaţi va fi creată, pentru a aduce împreună toate entităţile implicate în proiect, pentru a îmbunătăţi cooperarea dintre ele şi pentru a asigura sustenabilitatea rezultatelor proiectului. Produsele vor fi dezvoltate pe baza unui studiu iniţial dezvoltat anterior pentru a identifica nevoile exacte ale grupurilor ţintă. Grupurile ţintă sunt universităţile, întreprinderile, studenţii/ absolvenţii şi asociaţiile lor (împreună cu agenţiile de recrutare a forţei de muncă, pe termen lung). Consorţiul proiectului este compus din 9 parteneri din 6 ţări (Grecia, Cipru, Italia, Spania, Germania, România). 3 dintre parteneri sunt universităţi, 1 este o asociaţie de IMM-uri, 1 este asociaţie patronală, 1 este IMM şi 3 sunt Parteneriate de training universităţi-întreprinderi (UETP). Impactul anticipat este o transparenţă mai mare a abilităţilor absolvenţilor de universităţi, fapt ce va conduce la creşterea şanselor lor de angajare, dar şi la creşterea şanselor ca întreprinderile să găsească angajaţii potriviţi. Mai mult decât atât, lacunele între abilităţile furnizate de universităţi şi cele de care este nevoie în întreprinderi pot fi detectate cu uşurinţă şi se pot lua acţiuni corective.